NLĐ nghỉ việc để chăm sóc con ốm có được hưởng chế độ ốm đau?

Chế độ ốm đau là một trong những chế độ người lao động tham gia BHXH được hưởng nhằm bảo đảm thu nhập trong thời gian nghỉ việc để khám, chữa bệnh. Vậy, trong trường hợp NLĐ nghỉ việc để chăm sóc con ốm thì có được hưởng chế độ ốm đau không?

chế độ ốm đau

NLĐ nghỉ việc để chăm sóc con ốm có được hưởng chế độ ốm đau? (Ảnh minh họa)

NLĐ được hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền sẽ được hưởng chế độ ốm đau.

Tại Điều 24 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động được hưởng chế độ ốm đau nếu thuộc đối tượng sau đây:

  • Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng (Lưu ý: từ ngày 01/01/2021 chỉ còn 02 loại HĐLĐ xác định thời hạn và HĐLĐ không xác định thời hạn theo Bộ Luật lao động 2019);

  • Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

  • Cán bộ, công chức, viên chức;

  • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

  • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Như vậy, theo quy định trên, trường hợp người lao động thuộc các đối tượng nêu trên nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì sẽ được hưởng chế độ ốm đau theo quy định.

Thời gian và mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động khi con ốm

Theo quy định tại Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được hướng dẫn bởi Điều 5 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, thời gian người lao động được hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con:

- Đối với con dưới 03 tuổi, tối đa là 20 ngày làm việc;

- Đối với con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi tối đa là 15 ngày làm việc.

Đồng thời, cần lưu ý:

  • Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định;

  • Trường hợp trong cùng một thời gian người lao động có từ 2 con trở lên dưới 7 tuổi bị ốm đau, thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau và thời gian tối đa được tính như trên;

  • Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì tùy theo điều kiện của mỗi người để luân phiên nghỉ việc chăm sóc con ốm đau, thời gian tối đa của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con được tính như trên;

  • Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau và thời gian tối đa được tính như trên.

Căn cứ tại khoản 1, khoản 4 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động hưởng chế độ ốm đau trong trường hợp con ốm thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc và mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Do đó, tổng số tiền chế độ ốm đau mà cha mẹ được hưởng mỗi lần con ốm đau được tính như sau:

chế độ ốm đau

Lưu ý: Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng BHXH, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng đó.

Ví dụ: Chị Mai làm việc cho công ty A với mức tiền lương 12 triệu đồng/tháng (mức tiền đóng BHXH). Con chị Mai được 5 tuổi, bị ốm phải điều trị ở bệnh viện thời gian từ ngày 20/10/2020. Theo đó, thời gian tối đa chị Mai được hưởng chế độ khi con ốm đau là 15 ngày đến ngày 05/11/2020 và mức hưởng chế độ ốm đau của chị Mai là  (75% x 12.000.000)/24 x 15 = 5.625.000 đồng.

Ty Na

194

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan