Từ 01/01/2021, có được công ty thanh toán khi chưa nghỉ hết phép năm?

Sắp tới, người lao động chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm mà thôi việc, bị mất việc làm thì sẽ được công ty chi trả tiền lương cho những ngày chưa nghỉ phép. Nếu NLĐ chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm vì lý do khác sẽ không được công ty chi trả tiền lương những ngày chưa nghỉ.

có được công ty thanh toán khi chưa nghỉ hết phép năm, Bộ luật lao động 2019

Từ 01/01/2021, có được công ty thanh toán khi chưa nghỉ hết phép năm? (hình minh họa)

Cụ thể, tại Khoản 3 Điều 113 Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định:

Điều 113. Nghỉ hằng năm

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Như vậy, từ 01/01/2021, chỉ trong trường hợp thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ phép năm hoặc nghỉ chưa hết số ngày phép năm thì NLĐ mới được công ty thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ phép.

Ngoài ra, với quy định này cũng có thể hiểu rằng, trường hợp NLĐ chưa nghỉ phép năm/nghỉ chưa hết số ngày phép năm mà vẫn tiếp tục làm việc tại công ty thì sẽ không được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép.

Hiện hành, tại Khoản 1 Điều 114 Bộ luật lao động 2012 quy định:

Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Với quy định pháp luật hiện hành, ngoài trường hợp “thôi việc, bị mất việc làm” thì người lao động vẫn được công ty thanh toán lương những ngày chưa nghỉ phép trong “trường hợp khác”.

Đây là một trong những điểm mới nổi bật có ảnh hưởng to lớn đến tất cả NLĐ đang làm việc theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Để đảm bảo quyền lợi của mình, thì người lao động nên nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo quy định và có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần (Khoản 4 Điều 113 Bộ luật lao động 2019).

Chú ý: từ 01/01/2021, người lao động tính ngày nghỉ hằng năm của mình theo quy định tại Điều 113, Điều 114 Bộ Luật lao động 2019.

Thu Ba

947

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan