Danh sách 07 Luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khoá XIV

Mới đây, Quốc hội đã thông qua 07 Luật mới tại kỳ họp thứ 7, khóa XIV. Thư Ký Luật trân trọng gửi đến Quý Khách hàng, Thành viên danh sách các Luật tại bài viết dưới đây.

1. Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Với 442/453 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,32%, Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vào sáng ngày 13/6/2019.

Luật này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Đối với quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

2. Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Sáng ngày 13/6, với 439/450 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm 90,70 tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Luật Đầu tư công (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Luật Đầu tư công 2014 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

3. Luật Kiến trúc

Chiều ngày 13/6/2019, với 429/442 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,64% tổng số đại biểu, Luật Kiến trúc đã chính thức được thông qua.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

4. Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Sáng 14/6, với 91,53% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020, thay thế Luật Thi hành án hình sự 2010.

5. Luật Giáo dục (sửa đổi)

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 14/6, Luật Giáo dục (sửa đổi) đã được thông qua với 414/453 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 85,54% tổng số đại biểu Quốc hội.

Luật Giáo dục (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật Giáo dục 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2009 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

6. Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi)

Sáng ngày 14/6, với 448/448 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm 100% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019.

7. Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia

Sáng ngày 14/6, tiếp tục chương trình làm việc, tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia với 84,30% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

5,887

Văn bản liên quan