Người lao động nghỉ Tết Âm lịch 2021 trong kỳ thai sản cần lưu ý điều này

Người lao động nghỉ Tết Âm lịch 2021 trong kỳ thai sản cần lưu ý những gì? Đây là câu hỏi Thư Ký Luật nhận được khá nhiều từ Quý Khách hàng và Thành viên trong những ngày gần đây. Thư Ký Luật xin giải đáp cụ thể tại bài viết dưới đây.

Tết Âm lịch 2021, Bộ luật Lao động 2019

Người lao động nghỉ Tết Âm lịch 2021 trong kỳ thai sản cần lưu ý điều này (Ảnh minh họa)

Theo quy định pháp luật hiện hành, người lao động nghỉ Tết Âm lịch 2021 trong kỳ thai sản cần lưu ý những nội dung sau đây:

1. Lao động nữ có thời gian nghỉ thai sản trong dịp Tết Âm lịch 2021 sẽ không được nghỉ bù

Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Đồng thời, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cũng quy định rõ thời gian hưởng chế độ thai sản của lao động nữ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Theo đó, thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần, do đó nếu thời gian này trùng vào dịp nghỉ Tết Âm lịch 2021 sắp tới thì lao động nữ sẽ không được nghỉ bù.

2. Lao động nữ có kỳ thai sản trong dịp Tết Âm lịch 2021 vẫn được hưởng nguyên lương

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ 05 ngày làm việc hưởng nguyên lương vào dịp Tết Âm lịch. Đồng thời, tại khoản 7 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định thời gian hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Vì vậy, lao động nữ có kỳ thai sản trong dịp Tết Âm lịch 2021 vẫn được hưởng nguyên lương.

Theo đó, lao động nữ sinh con có tham gia BHXH sẽ được nhận trợ cấp thai sản hàng tháng theo quy định bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

3. Nghỉ thai sản vào dịp Tết Âm lịch 2021 lao động nữ vẫn có thể được thưởng Tết, lương tháng 13

Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo đó, việc thưởng Tết, lương tháng 13 cho người lao động trong đó có lao động nữ nghỉ thai sản sẽ do doanh nghiệp quyết định căn cứ vào hai yếu tố (1) kết quả sản xuất, kinh doanh;(2) mức độ hoàn thành công việc của người lao động chứ pháp luật không quy định "cứng" hay bắt buộc người sử dụng lao động phải thưởng Tết, lương tháng 13 cho người lao động. Vì vậy, trường hợp nghỉ thai sản vào dịp Tết Âm lịch 2021 lao động nữ vẫn có thể được thưởng Tết, lương tháng 13 theo quyết định của doanh nghiệp.

Trên đây là một số lưu ý cho lao động nữ có kỳ thai sản rơi vào dịp Tết Âm lịch 2021 sắp tới, trong đó một điểm đáng lưu ý chính là việc lao động nữ có thời gian nghỉ thai sản trong dịp Tết Âm lịch 2021 sẽ không được nghỉ bù.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

1,799

Văn bản liên quan