Quyền sử dụng đất
 • Các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013
 • Các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013
 • 14:48, 16/11/2020
 • Khi thực hiện thủ tục đăng ký Cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSD nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, người dân cần chuẩn bị một số loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo <a href='https://thukyluat.vn/vb/luat-dat-dai-nam-2013-34b1c.html'> Luật Đất đai 2013</a>.
 • Hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
 • Hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
 • 14:02, 16/11/2020
 • Để xác nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất của chủ sở hữu cần phải thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất. Dưới đây là hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu mọi người cần phải biết.
 • Hồ sơ đăng ký biến động đất đai khi góp vốn bằng QSDĐ vào doanh nghiệp
 • Hồ sơ đăng ký biến động đất đai khi góp vốn bằng QSDĐ vào doanh nghiệp
 • 08:05, 10/06/2020
 • Theo quy định tại Điều 35, Điều 36 <a href='https://thukyluat.vn/vb/luat-doanh-nghiep-2020-68525.html'> Luật Doanh nghiệp 2020</a>, khi thực hiện góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Các khoản phí phải đóng khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Các khoản phí phải đóng khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • 14:36, 09/03/2020
 • Khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ngoài các trường hợp được miễn các khoản phí theo luật định thì các trường hợp còn lại phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Dưới đây là các khoản phí phải đóng khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
 • Quy định cấp sổ đỏ cho đất không đủ điều kiện tách thửa
 • Quy định cấp sổ đỏ cho đất không đủ điều kiện tách thửa
 • 10:45, 23/07/2018
 • Thửa đất có diện tích phù hợp với diện tích tối thiểu mà UBND cấp tỉnh quy định thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 100, 101, 102 Luật Đất đai 2013. Vậy trong trường hợp diện tích đất đang sử dụng nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu thì giải quyết như thế nào?
 • Hướng dẫn mới về ghi thông tin người SDĐ trên Giấy chứng nhận
 • Hướng dẫn mới về ghi thông tin người SDĐ trên Giấy chứng nhận
 • 09:51, 07/11/2017
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành <a href="https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-530d3.html" class="green-text" target="_blank" >Thông tư 33/2017/TT-BTNMT</a> hướng dẫn <a href="https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-52487.html" class="green-text" target="_blank" >Nghị định 01/2017/NĐ-CP</a> về thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư hướng dẫn liên quan.
 • Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 của TP Hồ Chí Minh
 • Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 của TP Hồ Chí Minh
 • 16:02, 06/06/2017
 • Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND TP Hồ Chí Minh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 có hiệu lực áp dụng từ 02/4/2017. Đây là căn cứ để xác định giá đất cụ thể áp dụng cho các trường hợp sau:
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018