• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Các luật, bộ luật về Đất đai

Luật đất đai 2013

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45/2013/QH13   Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 29/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/12/2013   Số công báo: Từ số 1011 đến số 1012
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết

Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Theo đó, mở rộng hạn mức giao đất nông nghiệp.

Một số điểm mới trong Luật đất đai 2013:

Quyền và trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai

Cụ thể hóa quyền, nghĩa vụ của Nhà nước đối với người sử dụng đất như trách nhiệm của Nhà nước về đất ở, đất sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người trực tiếp sản xuất nông nghiệp hay cung cấp thông tin về đất đai dành cho người dân.

Mở rộng thời hạn giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp

  • Tăng thời hạn giao đất nông nghiệp từ 20 năm lên 50 năm. Hộ gia đình, cá nhân đựoc phép tích tụ với diện tích lớn hơn (không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp).
  • Quy định thu hẹp các trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền giao đất không thu tiền đồng thời chuyển sang thuê đất nhằm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Đảm bảo sự bình đẳng hơn trong qua trình tiếp cận đất đai giữa nhà đầu tư trong (NĐT) nước và nước ngoài

  • NĐT trong nước và nước ngoài đều được giao đất có thu tiền để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để bán, để bán kết hợp cho thuê; thuê đất trả tiền hàng năm hoặc thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với các trường còn lại.
  • CĐT phải đảm bảo năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ ghi trong dự án đầu tư; phải ký quỹ theo quy định; không vi phạm các quy định của pháp luật đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Luật còn quy định cụ thể điều kiện được giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng, dự án đầu tư tại khu vực biên giới, ven biển và hải đảo.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng)

Thực hiện việc đăng ký lần đầu, đăng ký biến động, đăng ký đất đai trên mạng; cấp mỗi người một giấy chứng nhận, hoặc cấp chung một sổ đỏ và trao cho người đại diện trong trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của nhiều người. Những trường hợp có thể cấp sổ đỏ ngay cả khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Đồng thời, Luật đất đai 2013 cũng quy định các nội dung thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, nguyên tắc định giá theo mục đích sử dụng đất.

Đảm bảo việc thu hồi đất, bồi thường và tái định cư một cách công khai, minh bạch và quyền lợi của người có đất.

Luật đất đai 2013 thay thế Luật đất đai 2003 và Nghị quyết 49/2013/QH13.

Từ khóa: Luật đất đai 2013

148.585

Thành viên
Đăng nhập bằng Google