0084981848484: SĐT bảo hộ công dân Việt Nam du lịch tại nước ngoài

0084981848484: SĐT bảo hộ công dân Việt Nam du lịch tại nước ngoài
Tuyết Hoan

Tổng cục Du lịch đã gửi Công văn 801/TCDL-LH đề nghị Các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/ thành, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế thực hiện việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch VN khi đi du lịch nước ngoài.

 

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho khách VN khi đi du lịch nước ngoài, các Doanh nghiệp lữ hành quốc tế phải cung cấp cho khách hàng số tổng đài bảo hộ công dân: 0084981848484 và địa chỉ hòm thư baohocongdan@gmail.com.

Đồng thời, các doanh nghiệp và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện các công việc như sau:

  • Triển khai các biện pháp phòng ngừa rủi ro về tài sản, sức khỏe, tính mạng cho khách du lịch;

  • Tuyên truyền hướng dẫn cho khách du lịch việc tuân thủ các quy định cũng như cách cư xử văn minh, hợp lý tại nước sở tại;

  • Cung cấp cho khách du lịch các thông tin để bảo hộ công dân cũng như là khắc phục sự cố, tìm sự giúp đỡ như: Thông tin Website, tổng đài, số điện thoại hỗ trợ....

Công văn 801/TCDL-LH được ban hành ngày 21/6/2018.

Gởi câu hỏi

541

Văn bản liên quan