06 trường hợp cảnh sát biển được dừng tàu, thuyền để kiểm tra, kiểm soát

06 trường hợp cảnh sát biển được dừng tàu, thuyền để kiểm tra, kiểm soát
Thúy Trang

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 15/2019/TT-BQP quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam.

 

Theo đó, cảnh sát biển được dừng tàu, thuyền để kiểm tra, kiểm soát, khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Trực tiếp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật;

  • Thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật;

  • Có tố giác, tin báo về hành vi vi phạm pháp luật;

  • Có văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền về truy đuổi, bắt giữ người, tàu thuyền và phương tiện vi phạm pháp luật;

  • Người vi phạm tự giác khai báo về hành vi vi phạm pháp luật;

  • Các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 15/2019/TT-BQP có hiệu lực từ 01/7/2019.

Gởi câu hỏi

296

Văn bản liên quan