2 điều kiện để được tuyển sinh theo hình thức vừa làm vừa học

2 điều kiện để được tuyển sinh theo hình thức vừa làm vừa học
Thanh Nhã

Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH vừa được Bộ Lao động và Thương binh - Xã hội ban hành với nội dung quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học.

 

Theo đó, các cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp khi thực hiện tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức vừa làm vừa học thì phải đáp ứng 2 điều kiện sau đây:

  • Đã tổ chức đào tạo chính quy cùng ngành, nghề, trình độ đào tạo đối với ngành nghề định tuyển sinh;

  • Có báo cáo đăng ký đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học (theo mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư 31) và được Sở Lao động và Thương binh - Xã hội thống nhất bằng văn bản.

Ngoài 2 điều kiện nêu trên, việc tuyển sinh còn phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH đối với trình độ cao đẳng, trung cấp, và Khoản 3 Điều 14, Điều 15 Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH với trình độ sơ cấp.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

Gởi câu hỏi

277

Văn bản liên quan