Ấn định một số địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Ấn định một số địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
Lan Anh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

 

Theo đó, một số địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp được quy định cụ thể như sau:

  • Đối với cây lúa tại các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp;

  • Đối với trâu, bò tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương;

  • Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng tại các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc các địa bàn nêu trên tổ chức lựa chọn địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp theo Khoản 2 Điều 21 Nghị định 58/2018/NĐ-CP.

Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp bắt đầu từ ngày Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020.

Chi tiết xem tại Quyết định 22/2019/QĐ-TTg có hiệu lực từ 26/6/2019.

Gởi câu hỏi

216

Văn bản liên quan