Áp dụng biểu mẫu mới trong thủ tục hưởng trợ cấp thai sản và BHXH

Áp dụng biểu mẫu mới trong thủ tục hưởng trợ cấp thai sản và BHXH
Lê Hải

Bộ Y Tế vừa ban hành Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

 

Theo đó, các biểu mẫu được áp dụng để thực hiện thủ tục hưởng chế độ thai sản và thủ tục khám giám định để hưởng chế độ BHXH đính kèm theo Thông tư 56 bao gồm:

  • Phụ lục 1: Mẫu giấy giới thiệu đề nghị giám định;

  • Phụ lục 2: Mẫu giấy đề nghị khám giám định;

  • Phụ lục 3: Mẫu giấy ra viện;

  • Phụ lục 4: Mẫu bản tóm tắt hồ sơ bệnh án;

  • Phụ lục 5: Mẫu giấy chứng sinh;

  • Phụ lục 6: Mẫu giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai;

  • Phụ lục 7: Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH;

  • Phụ lục 8: Bản đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sẽ sử dụng để xác nhận trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Lưu ý, mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy ra viện, giấy chứng sinh ban hành trước ngày Thông tư 56 ban hành được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31/12/2018.

Thông tư 56/2017/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

Gởi câu hỏi

893

Văn bản liên quan