Bãi bỏ Thông tư quy định TN bồi thường của người thi hành công vụ

Bãi bỏ Thông tư quy định TN bồi thường của người thi hành công vụ
Anh Tú

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp ban hành Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả thiệt hại của người thi hành công vụ.

 

Theo đó, những trường hợp nào yêu cầu bồi thường đã được cơ quan giải quyết bồi thường thụ lý, giải quyết theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009, thì trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại làm phát sinh yêu cầu bồi thường đó được thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC.

Đối với những trường hợp giải quyết bồi thường không thuộc trường hợp nêu trên thì không áp dụng theo quy định của Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC.

Xem chi tiết Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/01/2019.

Gởi câu hỏi

169

Văn bản liên quan