Bộ Y tế cho phép xuất khẩu trở lại thuốc phục vụ điều trị COVID-19

Bộ Y tế cho phép xuất khẩu trở lại thuốc phục vụ điều trị COVID-19
Nguyễn Trinh

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa có Công văn 5595/QLD-KD về việc xuất khẩu trở lại thuốc phòng, chống COVID-19.

Trước đó, ngày 30/4/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn 3438-VPCP-KGVX gửi các Bộ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với một số kiến nghị của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong đó có nội dung:

“Đồng ý xuất khẩu trở lại thuốc phục vụ điều trị COVID-19 đã tạm dừng xuất khẩu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 153/TB-VPCP ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo nguyên tắc đáp ứng đủ cho nhu cầu phòng chống dịch”.

Theo đó, Cục Quản lý Dược thông báo: Các đơn vị tiếp tục thực hiện xuất khẩu thuốc phòng, chống COVID-19 kể từ ngày ban hành công văn này.

Chi tiết xem tại Công văn 5595/QLD-KD ban hành ngày 05/5/2020 và thay thế Công văn 4162/QLD-KD ngày 15/04/2020 của Cục Quản lý Dược.

Gởi câu hỏi

158

Văn bản liên quan