Các nhà máy điện bắt buộc phải đăng ký tham gia thị trường điện

Các nhà máy điện bắt buộc phải đăng ký tham gia thị trường điện
Duy Thịnh

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2014/TT-BCT.

 

Theo đó, nhà máy nhiệt điện có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, có công suất đặt lớn hơn 30 MW đầu nối vào hệ thống điện quốc gia phải trực tiếp tham gia thị trường điện.

Ngoài các nhà máy nhiệt điện trực tiếp tham gia thì các nhà máy nhiệt điện dưới đây phải gián tiếp tham gia thị trường điện, bao gồm:

  • Nhà máy điện BOT;

  • Nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện;

  • Nhà máy điện tuabin khi có các ràng buộc phải sử dụng tối đa nguồn nhiên liệu khí để đảm bảo lợi ích quốc gia;

  • Nhà máy điện thuộc khu công nghiệp chỉ bán một phần sản lượng điện lên hệ thống điện quốc gia;

  • Các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu;

  • Các nguồn điện nhập khẩu.

Chi tiết xem tại Thông tư 45/2018/TT-BCT có hiệu lực từ 01/01/2019.

Gởi câu hỏi

241

Văn bản liên quan