Cách tính số lợi bất hợp pháp phải nộp do xây dựng sai phép

Cách tính số lợi bất hợp pháp phải nộp do xây dựng sai phép
Thủy Phú

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2018/TT-BXD quy định chi tiết Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

 

Theo đó, hành vi xây dựng công trình sai nội dung giấy phép, không có giấy phép,… ngoài việc bị xử phạt hành chính còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Số lợi bất hợp pháp phải nộp (viết tắt là N) được xác định như sau:

- Công trình xây dựng nhằm mục đích kinh doanh:

N = Tổng m2 sàn xây dựng vi phạm x Đơn giá 1m2 (theo HĐ mua bán, chuyển nhượng đã ký nhưng không thấp hơn suất vốn đầu tư cùng loại, cấp công trình) x 50%.

- Công trình xây dựng không nhằm mục đích kinh doanh:

N = Tổng m2 sàn xây dựng vi phạm x Chi phí 1m2 sàn xây dựng (theo dự toán được duyệt nhưng không được thấp hơn suất vốn đầu tư cùng loại, cấp công trình) x 50%.

- Nếu không có HĐ mua bán, chuyển nhượng đã ký hoặc dự toán được duyệt:

N = Tổng m2 sàn xây dựng vi phạm x Suất vốn đầu tư cùng loại, cấp công trình x 50%.

Thông tư 03/2018/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 12/6/2018, thay thế Thông tư 02/2014/TT-BXD.

Gởi câu hỏi

600

Văn bản liên quan