Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam

Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam
Lê Trang

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

 

Theo đó, các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam bao gồm:

  • Hưởng lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chế độ trợ cấp;

  • Hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt, thu hút, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại nguy hiểm, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp trách nhiệm công việc;

  • Hưởng chế độ phụ cấp phục vụ QPAN, phụ cấp công tác lâu năm ở trên tàu, biển, đảo, phụ cấp ngày đi biển, phụ cấp đặc thù đi biển phù hợp với khu vực địa bàn vùng biển, đảo công tác, yêu cầu nhiệm vụ;

  • Hưởng chế độ, chính sách khác như cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và CBCCVC có cùng điều kiện, môi trường làm việc, khu vực địa bàn, biển đảo công tác theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Nghị định 61/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 28/8/2019.

Gởi câu hỏi

587

Văn bản liên quan