Cơ cấu hội đồng đánh giá nguyên nhân tai biến do sử dụng vắc xin

Cơ cấu hội đồng đánh giá nguyên nhân tai biến do sử dụng vắc xin
Anh Tú

Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 24/2018/TT-BYT quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin.

 

Theo đó, Hội đồng cấp Bộ được thành lập phải đảm bảo có ít nhất 17 thành viên; trong đó bao gồm có Chủ tịch, phó Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng.

Trường hợp cần thiết và tùy từng trường hợp cụ thể thì Chủ tịch hội đồng có thể mời các chuyên gia về tài chính, giám định pháp y, hồi sức cấp cứu, pháp luật và những lĩnh vực khác liên quan đến tai biến nặng để tham gia Hội đồng.

Các thành viên của Hội đồng nói chung phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng cần thiết liên quan đến đánh giá nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm chủng;

  • Những người thực hiện hoạt động về tiêm chủng thì không tham gia vào thành phần hội đồng.

Xem thêm các nội dung khác tại Thông tư 24/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/11/2018.

Gởi câu hỏi

225

Văn bản liên quan