Có thể rút ngắn thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

Đây là điểm mới tại Thông tư 12/2017/TT-BCT của Bộ Công thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Theo đó:

 

Thời hạn tối đa của giấy phép hoạt động điện lực được quy định như sau:

  • Tư vấn chuyên ngành điện lực: 05 năm;
  • Phát điện: 20 năm (đối với Nhà máy điện lớn) và 10 năm (đối với Nhà máy điện không thuộc danh mục nhà máy điện lớn);
  • Truyền tải điện: 20 năm;
  • Phân phối điện: 10 năm;
  • Bán buôn điện, bán lẻ điện: 10 năm;
  • Xuất, nhập khẩu điện:10 năm.

Điểm mới đáng chú ý tại Thông tư 12 đó là:

  • Thời hạn giấy phép hoạt động điện lực có thể ngắn hơn thời hạn tối đa nêu trên nếu tổ chức, cá nhân có đề nghị.
  • Cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có thể cấp giấy phép hoạt động điện lực với thời hạn ngắn hơn thời hạn tối đa tùy thuộc vào điều kiện thực tế của hạng mục công trình điện.

Thông tư 12/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 14/9/2017, thay thế Thông tư 10/2015/TT-BCT.

Gởi câu hỏi

235

Văn bản liên quan