Đạt trên 80 điểm thi sát hạch được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Đạt trên 80 điểm thi sát hạch được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
Kim Linh

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

 

Theo đó, việc thi sát hạch được diễn ra trong 30 phút với đề thi bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật và 20 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp, cơ cấu điểm là 80 điểm cho phần kinh nghiệm và 20 điểm cho phần kiến thức pháp luật.

Thí sinh được coi là đạt yêu cầu xem xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng là người có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu là 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên.

Riêng các cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng thì không yêu cầu sát hạch.

Xem thêm tại Thông tư 08/2018/TT-BXD có hiệu lực ngày 20/11/2018.

Gởi câu hỏi

907

Văn bản liên quan