Điểm mới về khai báo kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu

Điểm mới về khai báo kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu
Bích Hoa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Theo đó, tại Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT quy định bổ sung hồ sơ thay thế đối với thủ tục nhập khẩu gián tiếp sản phẩm động vật thủy sản từ tàu đánh bắt cá hải sản nước ngoài chuyển tải tại các cảng trung chuyển nước ngoài về Việt Nam.

Cụ thể, doanh nghiệp có thể nộp Giấy khai báo thông tin chuyển tải (tự khai) theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT để thay thế cho Bản sao Giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi có cảng trung chuyển cấp (có xác nhận của doanh nghiệp).

Ngoài thành phần hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp cần chuẩn bị các thành phần hồ sơ khác đã được quy định từ trước tại Điểm a, c, d, e Khoản 3 Điều 4 Thông tư 26/2016/TT-BNNPTP được sửa đổi tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành từ ngày 06/12/2019.

Gởi câu hỏi

245

Văn bản liên quan