Điểm tin văn bản Đất đai, Tài chính, Y tế nổi bật tuần qua

Điểm tin văn bản Đất đai, Tài chính, Y tế nổi bật tuần qua
Thủy Phú

Từ ngày 21/02 - 24/02/2018, Thư Ký Luật đã cập nhật được nhiều văn bản mới. Nổi bật là các văn bản về Đất đai, Tài chính, Y tế như sau:

 

 1. Quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất từ 20/3/2018

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 11/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo đó, người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và được miễn toàn bộ tiền thuê đất nhưng trong thời gian thuê có nguyện vọng nộp tiền thuê đất (không hưởng ưu đãi) thì:

 • Số tiền thuê đất phải nộp một lần cho thời gian thuê đất còn lại được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm người sử dụng đất có văn bản đề nghị được nộp tiền thuê đất;

 • Tùy vào giá trị của từng khu đất mà đơn giá thu tiền thuê đất được xác định theo công thức hoặc do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định.

Chi tiết hướng dẫn xem tại Thông tư 11/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2018.

 1. Thu tiền SDĐ đối với phần diện tích đất tăng thêm do đo đạc lại

Đây là điểm mới được bổ sung tại Thông tư 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất (SDĐ).

Theo đó, quy định thu tiền SDĐ khi cấp Giấy chứng nhận (GCN) đối với diện tích đất tăng thêm do đo đạc lại so với giấy tờ về quyền SDĐ cho hộ gia đình, cá nhân đang SDĐ (theo quy định tại Khoản 20 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) như sau:

 • Hộ gia đình, cá nhân đã có GCN và được cấp GCN đối với diện tích tăng thêm thì nộp tiền SDĐ phần diện tích tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp GCN.

 • Hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về quyền SDĐ (tại Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP) và được cấp GCN đối với diện tích tăng thêm thì nộp tiền SDĐ phần diện tích đất tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền SDĐ tăng thêm.

Thông tư 10/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2018.

 1. Thí điểm khai, nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy qua mạng

Ngày 22/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 05/2018/TT-BTC hướng dẫn thí điểm khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy.

Theo đó, từ ngày 16/3/2018, tại TP Hà Nội và Hồ Chí Minh sẽ triển khai thí điểm nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy theo hình thức điện tử.

 • Thủ tục nộp lệ phí trước bạ điện tử: Thực hiện theo Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư 84/2016/TT-BTC;

 • Trường hợp lập chứng từ nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế: Người nộp ghi mã hồ sơ tại cột “Số tờ khai/Số thông báo/Số quyết định”; ghi tên khoản nộp vào cột “Nội dung khoản nộp Ngân sách nhà nước” tại Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (Mẫu số C1-02/NS ); không phải kê khai thông tin đặc điểm xe;

 • Trường hợp nộp lệ phí trước bạ theo hình thức điện tử của ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán: Người nộp sử dụng mã hồ sơ để nộp lệ phí trước bạ.

 1. Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận hưởng thai sản cho lao động nữ

Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Theo đó, quy định việc cấp Giấy chứng nhận (GCN) nghỉ dưỡng thai theo mẫu tại các Phụ lục đính kèm Thông tư 56 như sau:

 • Lao động nữ mang thai đã nghỉ việc trong trường hợp điều trị ngoại trú: GCN nghỉ dưỡng thai theo mẫu quy định tại Phụ lục 6;

 • Lao động nữ mang thai đang đóng BHXH bắt buộc trong trường hợp điều trị ngoại trú: GCN nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu quy định tại Phụ lục 7

Thẩm quyền cấp GCN nghỉ dưỡng thai:

 • Bệnh viện đa khoa có khoa phụ sản hoặc bệnh viện chuyên khoa phụ sản đã được cấp phép hoạt động KCB: Được cấp GCN nghỉ dưỡng thai do phải điều trị các bệnh lý sản khoa;

 • Bệnh viện đa khoa đã được cấp phép hoạt động KCB và Hội đồng Giám định y khoa: Được cấp GCN nghỉ dưỡng thai do phải điều trị các bệnh lý toàn thân;

 • Người hành nghề làm việc tại cơ sở KCB nêu trên: Được ký GCN nghỉ dưỡng thai do phải điều trị các bệnh lý sản khoa và bệnh lý toàn thân theo phân công của người đứng đầu cơ sở KCB đó.

Thông tư 56/2017/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/3/2018. 

Gởi câu hỏi

717

Văn bản liên quan