Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (từ ngày 19/11 - 24/11)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (từ ngày 19/11 - 24/11)
Thảo Uyên

Trong tuần vừa qua Thư Ký Luật đã cập nhật được nhiều văn bản mới, đáng chú ý là các văn bản về y tế, ngân hàng, tổ chức bộ máy nhà nước như sau:

 

 1. Quy định về thanh toán BHYT đối với thuốc điều trị ung thư

Ngày 30/10/2018 Bộ Y tế ban hành Thông tư 30/2018/TT-BYT quy định về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, Quỹ BHYT thanh toán đối với các thuốc điều trị ung thư được sử dụng để điều trị ung thư tại các cơ sở KCB có chức năng điều trị ung thư và phải do bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề, phạm vi hoạt động chuyên môn là ung bướu hoặc huyết học truyền máu chỉ định.

Trường hợp sử dụng để điều trị các bệnh khác không phải ung thư thì:

 • Quỹ BHYT thanh toán theo đúng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế hoặc của bệnh viện;
 • Trường hợp chưa có hướng dẫn chẩn đoán và điều trị thì phải hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa ung bướu;
 • Trường hợp chưa có hướng dẫn chẩn đoán và điều trị và không có bác sĩ chuyên khoa ung bướu thì phải được hội chẩn dưới sự chủ trì của lãnh đạo bệnh viện trước khi chỉ định sử dụng.

 Thông tư 30/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

 1. Hướng dẫn người bệnh đăng ký Chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí

Bộ Y tế ban hành Thông tư 31/2018/TT-BYT về thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh.

Theo đó, người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tự nguyện đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ thuốc do cơ sở kinh doanh dược thực hiện và phải cam kết một số nội dung như:

 • Tuân thủ lịch khám bệnh, thực hiện các xét nghiệm cần thiết theo yêu cầu của bác sĩ;
 • Tuân thủ quy định về nhận và sử dụng thuốc hỗ trợ đã được thông báo khi đăng ký tham gia Chương trình; chỉ sử dụng thuốc cho mục đích của Chương trình, không cho bất cứ mục đích nào khác;
 • Thông báo cho bác sĩ điều trị về các tác dụng không mong muốn, dấu hiệu hoặc triệu chứng bất thường gặp phải trong quá trình sử dụng thuốc;
 • Không tự ý bỏ điều trị...

Thông tư 31/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

 1. Diện tích quầy giao dịch chi nhánh NHNN tỉnh tối đa là 50 m2

Ngày 25/10/2018 Ngân hàng Nhà nước ký Quyết định 2074/QĐ-NHNN thông qua quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của NHNN - Chi nhánh các tỉnh/thành phố.

Theo đó, định mức diện tích chuyên dùng tối đa tại Chi nhánh NHNN các tỉnh/thành phố được quy định như sau:

 • Quầy giao dịch: 50 m2;
 • Sảnh giao dịch: 350 m2;
 • Phòng tiếp dân: 40 m2;
 • Hội trường lớn: 350 m2;
 • Phòng kiểm đếm: 50 m2;
 • Kho nghiệp vụ: 100 m2.

Chi tiết xem thêm Quyết định 2074/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 25/10/2018.

 1. Nội dung đề án thành lập tổ chức hành chính

Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính chính thức có hiệu lực từ ngày 10/01/2019.

Theo đó, quy định các nội dung trong Đề án thành lập tổ chức hành chính như sau:

 • Sự cần thiết và cơ sở pháp lý;
 • Mục tiêu, phạm vi, đối tượng quản lý;
 • Loại hình và tên gọi của tổ chức hành chính;
 • Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức;
 • Báo cáo giải trình về việc đáp ứng các tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định của pháp luật;
 • Dự kiến vị trí việc làm, biên chế công chức theo vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; có trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc và cơ chế tài chính cần thiết để bảo đảm cho tổ chức hành chính hoạt động sau khi được thành lập;
 • Phương án thành lập và lộ trình triển khai hoạt động của tổ chức hành chính;
 • Kiến nghị của cơ quan, tổ chức xây dựng đề án thành lập tổ chức hành chính (nếu có);
 • Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.
Gởi câu hỏi

515

Văn bản liên quan