Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Kim Linh

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

 

Theo đó, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép thành lập nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Có đề án thành lập phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam;

  • Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

  • Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu theo quy định;

  • Vốn đầu tư thành lập bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, cụ thể: (i) Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 05 tỷ đồng, (ii) đối với trường trung cấp tối thiểu là 50 tỷ đồng, (iii) đối với trường cao đẳng tối thiểu là 100 tỷ đồng;

  • Chương trình đào tạo dự kiến phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật giáo dục nghề nghiệp…;

Xem đầy đủ quy định trên tại Nghị định 15/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/03/2019.

Gởi câu hỏi

296

Văn bản liên quan