Giảm điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt động thể thao

Giảm điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt động thể thao
Duy Thịnh

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao 2018 được ban hành ngày 14/6/2018.

 

Theo đó, Luật này bãi bỏ điều kiện “có nguồn tài chính đảm bảo hoạt động kinh doanh” khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao. Như vậy, doanh nghiệp muốn kinh doanh hoạt động thể thao chỉ phải đáp ứng 2 điều kiện sau đây:

  • Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

  • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao.

Doanh nghiệp đủ điều kiện nêu trên thì chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh gửi đến UBND cấp tỉnh, hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

  • Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh tiến hành kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp.

Xem thêm tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao 2018.

Gởi câu hỏi

271

Văn bản liên quan