Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ tối đa không quá 30 triệu/đơn

Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ tối đa không quá 30 triệu/đơn
Lan Anh

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 14/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020.

 

Trong đó, nhà nước hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ trong nước đối với các sản phẩm, dịch vụ, ưu tiên các đối tượng là kết quả nghiên cứu khoa học, sản phẩm chủ lực, sản phẩm quốc gia, kiểu dáng sản phẩm và giống cây trồng mới với mức chi ngân sách như sau:

  • Tối đa không quá 30 triệu đồng/đơn đăng ký bảo hộ sáng chế;

  • Tối đa không quá 15 triệu đồng/đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

  • Tối đa không quá 30 triệu đồng/đơn với giống cây trồng mới.

Trường hợp đăng ký bảo hộ ở nước ngoài thì mức hỗ trợ tối đa không quá 60 triệu đồng/đơn, phần kinh phí còn lại tổ chức, cá nhân tham gia chương trình tự trang trải.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 14/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2019.

Gởi câu hỏi

268

Văn bản liên quan