Hoàn tất hỗ trợ kinh phí công ích thủy lợi đến cuối tháng 06

Hoàn tất hỗ trợ kinh phí công ích thủy lợi đến cuối tháng 06
Ly Ly

Nghị định 62/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Trong đó đề cập đến nhiều nội dung liên quan đến đối tượng, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

 

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi bao gồm:

  • Diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm;

  • Diện tích đất làm muối;

  • Diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận cho hộ nghèo;

  • Diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức đối với một số đối tượng hộ gia đình, cá nhân nhất định.

Thời hạn hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ ngày 01/01/2017 đến hết 30/6/2018.

Xem chi tiết biện pháp và mức hỗ trợ tại Nghị định 62/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 02/5/2018.

Hoàn tất hỗ trợ kinh phí công ích thủy lợi đến cuối tháng 6

Gởi câu hỏi

391

Văn bản liên quan