Hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự 2015 và Nghị quyết 41

Hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự 2015 và Nghị quyết 41
Thủy Phú

Công văn 04/TANDTC-PC hướng dẫn áp dụng hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự 2015 (BLHS 2015) và Nghị quyết 41/2017/QH14 vừa được TAND tối cao ban hành.

 

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2018, khi xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và thi hành án hình sự cần áp dụng BLHS 2015, TAND các cấp cần lưu ý:

  • Tất cả các điều khoản của BLHS 2015 được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với người thực hiện hành vi phạm tội từ 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018;

  • Các điều khoản về xóa bỏ tội phạm, tăng nặng, miễn giảm TNHS,... và quy định có lợi cho người phạm tội áp dụng đối với cả hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018 mà sau đó mới bị phát hiện, hoặc đang bị truy tố, xét xử...;

  • Các tội đựơc tách ra từ tội ghép, nếu có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng với cả hành vi xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018, nếu bất lợi thì áp dụng quy định có hiệu lực trước ngày 01/01/2018.

 Xem toàn văn nội dung hướng dẫn tại Công văn 04/TANDTC-PC ngày 09/01/2018.

Gởi câu hỏi

5,916

Văn bản liên quan