Hướng dẫn chuyển xếp bậc lương cho công nhân quốc phòng

Ngày 23/8/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 207/2017/TT-BQP hướng dẫn chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng thuộc biên chế của Quân đội nhân dân.

 

Theo đó, công nhân Quốc phòng tại thời điểm ngày 01/7/2016 được bố trí đúng yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm thì chuyển xếp bậc lương như sau:

  • Tính từ bậc 1, các hệ số lương từ 3,95 trở xuống thì cứ sau 2 năm (đủ 24 tháng) được xếp lên 1 bậc lương theo Phụ lục 1 đính kèm Thông tư 207;
  • Tính từ bậc 1, các hệ số lương trên 3,95 thì cứ sau 3 năm (đủ 36 tháng) được xếp lên 1 bậc lương theo Phụ lục 1 đính kèm Thông tư 207.

(Số năm được tính căn cứ vào thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc)

Trong quá trình chuyển xếp lương đến bậc lương cuối cùng nếu có tháng dư thì số tháng dư này sẽ được tính vào thời gian xét nâng bậc lương tiếp theo hoặc xét hưởng thâm niên vượt khung.

Xem chi tiết Thông tư 207/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/10/2017.

Video điểm tin văn bản - Thông tư 207/2017/TT-BQP

Gởi câu hỏi

461

Văn bản liên quan