Hướng dẫn kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới

Hướng dẫn kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới
Ly Ly

Thông tư 44/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới.

 

Trong đó, đáng chú ý là quy định về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra hàng xuất nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới, cụ thể:

  • Đối với hàng xuất khẩu: Tại Ba-ri-e số 1, Bộ đội biên phòng kiểm tra giấy tờ của người, phương tiện vận chuyển đã làm thủ tục xuất cảnh. Nếu phát hiện vi phạm thì phối hợp với Hải quan tiến hành kiểm tra, xử lý.

  • Đối với hàng nhập khẩu:

    • Tại Ba-ri-e số 1, Bộ đội biên phòng kiểm tra giấy tờ của người, phương tiện vận chuyển hàng hóa có đủ điều kiện vào lãnh thổ Việt Nam và hướng dẫn đưa phương tiện vào vị trí để Hải quan kiểm tra;

    • Tại Ba-ri-e số 2, kiểm tra giấy tờ nhập cảnh của người, phương tiện vận chuyển sau khi làm xong các thủ tục nhập cảnh Việt Nam, nếu phát hiện vi phạm thì phối hợp với Hải quan tiến hành kiểm tra, xử lý.

Thông tư 44/2018/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/5/2018.

Hướng dẫn kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới

Gởi câu hỏi

397

Văn bản liên quan