Mức phụ cấp công tác lâu năm ở vùng ĐBKK đối với công chức, viên chức

Mức phụ cấp công tác lâu năm ở vùng ĐBKK đối với công chức, viên chức
Nguyễn Trinh

Ngày 08/10/2019, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó,các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức,.. quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK hàng tháng tính theo mức lương cơ sở và thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK như sau:

  • Mức 0,5 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng ĐBKK từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

  • Mức 0,7 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng ĐBKK từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

  • Mức 1,0 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng ĐBKK từ đủ 15 năm trở lên.

Xem chi tiết tại: Nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/12/2019 và thay thế Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

390

Văn bản liên quan