Người có khả năng tài chính mới được bổ nhiệm Lãnh sự danh dự

Người có khả năng tài chính mới được bổ nhiệm Lãnh sự danh dự
Thanh Lâm

Bộ Ngoại giao vừa ban hành Thông tư 01/2020/TT-BNG về Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, Lãnh sự danh dự phải đáp ứng được các điều kiện sau thì mới được bổ nhiệm:

  • Là công dân Việt Nam, công dân nước tiếp nhận hoặc công dân nước thứ ba;

  • Thường trú tại nước tiếp nhận;

  • Có uy tín trong xã hội, có khả năng tài chính;

  • Có lý lịch tư pháp rõ ràng;

  • Có hiệu biết về Việt Nam và nước tiếp nhận;

  • Không phải là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Việt Nam hoặc của bất cứ nước nào, không nhận lương từ NSNN hoặc bất cứ nước nào.

Khi được bổ nhiệm, Lãnh sự danh dự sẽ có các chức năng sau: Chức năng bảo hộ lãnh sự; Chức năng cung cấp thông tin; Chức năng hỗ trợ và giúp đỡ công dân; Chức năng về thừa kế; Chức năng liên quan đến tàu biển, tàu bay và các phương tiện giao thông vận tải khác; Chức năng đối với việc phòng dịch và bảo vệ thực vật, động vật.

Chi tiết xem tại Thông tư 01/2020/TT-BNG, có hiệu lực từ 23/03/2020.

Gởi câu hỏi

144

Văn bản liên quan