Người quản lý công ty mua bán nợ phải có phiếu lý lịch tư pháp

Đây là một trong 03 điều kiện được quy định tại Thông tư 53/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

 

Theo đó, tại thời điểm được bổ nhiệm làm quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, người quản lý phải có đầy đủ các giấy tờ sau:

  • Phiếu lý lịch tư pháp;
  • Bằng đại học (trở lên) thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình đảm nhận;
  • Bản cam kết về việc đáp ứng đầy đủ các quy định liên quan đến năng lực hành vi dân sự, kinh nghiệm làm việc,.. quy định tại điểm a, c, d Khoản 3 Điều 5 Nghị định 69/2016/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ tại thời điểm hoạt động phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh được ban hành bởi cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp quy định tại điều lệ của doanh nghiệp.

Xem chi tiết Thông tư 53/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 03/7/2017.

Gởi câu hỏi

225

Văn bản liên quan