Người vay ngân hàng sẽ được miễn, giảm lãi, phí vì dịch Covid-19

Người vay ngân hàng sẽ được miễn, giảm lãi, phí vì dịch Covid-19
Nguyễn Trinh

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, Thông tư 01 đã yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nhiều chính sách ưu đãi dành cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cụ thể các chính sách này bao gồm:

  • Cơ cấu lại thời hạn trả nợ: Nợ cơ cấu lại là số dư nợ gốc và/hoặc lãi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

    • Phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính;

    • Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi từ 23/01/2020 đến sau 03 tháng kể từ ngày công bố hết dịch Covid-19;

    • Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn do doanh thu, thu nhập sụt giảm vì Covid-19.

  • Miễn, giảm lãi, phí khi đến hạn thanh toán từ 23/01/2020 đến sau 03 tháng kể từ ngày công bố hết dịch;

  • Được giữ nguyên các nhóm nợ đã phân loại.

Chi tiết xem tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 13/3/2020.

Gởi câu hỏi

1,496

Văn bản liên quan