Nguyên tắc xác định quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm và vật nuôi khác

Nguyên tắc xác định quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm và vật nuôi khác
Lan Anh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi.

Theo đó, quy mô chăn nuôi đối với gia súc, gia cầm và các loại vật nuôi khác được xác định theo nguyên tắc sau:

  • Đối với gia súc, gia cầm: Được xác định bằng số lượng đơn vị vật nuôi tại cơ sở chăn nuôi cùng thời điểm;

  • Đối với các loại vật nuôi khác: Được xác định bằng số lượng vật nuôi tại cơ sở chăn nuôi cùng thời điểm;

  • Đối với cơ sở chăn nuôi hỗn hợp gồm gia súc, gia cầm và vật nuôi khác: Gồm tổng số đơn vị vật nuôi của gia súc, gia cầm, số lượng từng loại vật nuôi khác.

Trong đó, quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm được quy định như sau:

  • Chăn nuôi trang trại quy mô lớn: Từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên;

  • Chăn nuôi trang trại quy mô vừa: Từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi;

  • Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ: Từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi;

  • Chăn nuôi nông hộ: Dưới 10 đơn vị vật nuôi.

Xem thêm các nội dung tại: Nghị định 13/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/3/2020.

Gởi câu hỏi

364

Văn bản liên quan