Phân công tối thiểu 03 đăng kiểm viên trên một dây chuyền kiểm định

Phân công tối thiểu 03 đăng kiểm viên trên một dây chuyền kiểm định
Bích Hoa

Đây là một trong những nội dung cần lưu ý trong Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới được Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 20/5/2019.

 

Theo quy định thì trong quá trình hoạt động, đơn vị đăng kiểm phải phân công tối thiểu 03 đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra trực tiếp xe cơ giới trên một dây chuyền kiểm định.

Ngoài ra, đăng kiểm viên xe cơ giới được thực hiện kiểm tra 05 công đoạn trong kiểm định xe cơ giới thì được tham gia đánh giá để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao lần đầu.

Người đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên theo quy định phải là đăng kiểm viên thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam và có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đăng kiểm tối thiểu 05 năm.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 18/2019/TT-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2019, thay thế Thông tư 51/2016/TT-BGTVT.

Gởi câu hỏi

239

Văn bản liên quan