Phân loại mức độ tai nạn hàng hải theo Thông tư 01/2020/TT-BGTVT

Phân loại mức độ tai nạn hàng hải theo Thông tư 01/2020/TT-BGTVT
Bích Hoa

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BGTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.

Theo đó, tai nạn hàng hải được phân làm 3 mức độ: Đặc biệt nghiêm trọng; nghiêm trọng và ít nghiêm trọng. Trong đó:

Tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng là tai nạn hàng hải gây ra một trong các thiệt hại dưới đây:

  • Làm chết hoặc mất tích người;

  • Làm tàu biển bị chìm đắm hoặc mất tích;

  • Làm tràn ra môi trường từ 100 tấn dầu trở lên hoặc từ 50 tất hóa chất độc hại trở lên;

  • Làm ngưng trên giao thông trên luồng hàng hải từ 48 giờ trở lên.

Tai nạn hàng hải nghiêm trọng là tai nạn hàng hải không thuộc các trường hợp nêu trên và gây ra một trong các thiệt hại: Làm tàu biển bị cháy, nổ, mắc cạn từ 24 giờ trở lên, làm hư hỏng kết cấu của tàu ảnh hưởng đến khả năng đi biển của tàu;…

Tai nạn hàng hải ít nghiêm trọng là sự cố hàng hải hoặc tai nạn hàng hải xảy ra ngoài tất cả các trường hợp nêu trên.

Xem chi tiết các mức độ tai nạn hàng hải tại: Thông tư 01/2020/TT-BGTVT có hiệu lực từ 15/03/2020

Gởi câu hỏi

118

Văn bản liên quan