Quy định mới về phân luồng trong quy trình cấp C/O áp dụng từ 15/8

Quy định mới về phân luồng trong quy trình cấp C/O áp dụng từ 15/8
Lê Hải

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 15/2018/TT-BCT quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.

 

Cụ thể về việc phân luồng như sau:

  • Luồng Xanh: Thương nhân được ưu tiên miễn, giảm, nộp chậm chứng từ, giảm thời gian cấp C/O và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa khi đề nghị cấp C/O;

  • Luồng Đỏ: Cần kiểm soát trong cấp C/O ưu đãi, thương nhân phải nộp chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa đối với tất cả các lô hàng, được yêu cầu kiểm tra thực tế  hàng hóa khi đề nghị cấp C/O;

  • Luồng Thông thường: Chế độ hiện hành trong quy trình cấp C/O ưu đãi theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Nếu thương nhân xuất khẩu mặt hàng áp dụng chế độ Luồng Đỏ theo Điều 7 Thông tư 15 nhưng có kết quả kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất và xác nhận đủ năng lực sản xuất của cơ quan, tổ chức cấp C/O ưu đãi thì được phép chuyển từ luồng đỏ sang luồng thông thường.

Xem thêm tại Thông tư 15/2018/TT-BCT có hiệu lực từ 15/8/2018.

Gởi câu hỏi

5,676

Văn bản liên quan