Quy định mới về việc mua sắm tài sản tại các cơ quan của Đảng

Quy định mới về việc mua sắm tài sản tại các cơ quan của Đảng
Duy Thịnh

Ngày 31/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 165/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Theo đó, các cơ quan của Đảng được thực hiện việc mua sắm tài sản nếu thuộc vào một trong hai trường hợp sau đây:

  • Cơ quan của Đảng chưa có tài sản, còn thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức, hoặc;

  • Tài sản hiện có theo tiêu chuẩn, định mức đã đủ điều kiện thanh lý nhưng không có tài sản để giao và không thuộc trường hợp được thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản.

Về hình thức mua sắm, có thể được thực hiện thông qua 2 hình thức là mua sắm tập trung hoặc mua sắm phân tán.

Trường hợp mua sắm tập trung được áp dụng bắt buộc đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung do UBND cấp tỉnh ban hành.

Về thẩm quyền quyết định mua sắm, Quý thành viên có thể xem thêm tại Nghị định 165/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Gởi câu hỏi

443

Văn bản liên quan