Quy định về bảo quản vật chứng là chất độc trong quân đội

Ngày 26/5/2017, Bộ Quốc Phòng ban hành Thông tư 135/2017/TT-BQP quy định về quản lý, bảo quản vật chứng là chất độc và vật chứng cần có điều kiện bảo quản đặc biệt trong Quân đội.

 

Theo đó, quy định quản lý và bảo quản đối với các vật chứng sau:

  • Chất độc;
  • Vi khuẩn, siêu vi khuẩn;
  • Ký sinh trùng độc hại;
  • Mẫu máu;
  • Mô, bộ phận cơ thể nguời;
  • Vắc xin;
  • Các vật chứng y tế khác liên quan trong Quân đội.

Trong đó:

  • Kho phòng hóa thuộc Phòng hóa học các quân khu, Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Hà Nội có trách nhiệm quản lý, bảo quản vật chứng là chất độc;
  • Viện Y học dự phòng Quân đội, Trung tâm Y học dự phòng Quân đội có trách nhiệm quản lý, bảo quản vật chứng là vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng độc hại; vắc-xin;
  • Viện Pháp y Quân đội, các bệnh viện quân đội có trách nhiệm quản lý, bảo quản vật chứng là mẫu máu, mô, bộ phận cơ thể người và các vật chứng y tế khác có liên quan. 

Thông tư 135/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 20/7/2017.

Gởi câu hỏi

422

Văn bản liên quan