Thay đổi điều kiện áp dụng Biểu giá chi phí tránh được với Bên bán điện

Thay đổi điều kiện áp dụng Biểu giá chi phí tránh được với Bên bán điện
Lan Anh

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 29/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư 06/2016/TT-BCT Thông tư 32/2014/TT-BCT.

Theo đó, Thông tư này đã thay đổi điều kiện áp dụng Biểu giá chi phí tránh được đối với Bên bán như sau:

Bên bán được áp dụng Biểu giá chi phí tránh được khi công suất đặt của nhà máy thủy điện nhỏ hơn hoặc bằng 30MW.”

So với Thông tư 32, Thông tư này đã không còn áp dụng điều kiện riêng đối với các trường hợp Bên bán có nhiều nhà máy thủy điện bậc thang trên cùng một dòng sông. Bên cạnh đó cũng bãi bỏ luôn điều kiện với trường hợp cụm thủy điện bậc thang có nhà máy thủy điện có công suất lớn hơn 30 MW được đưa vào vận hành đầu tiên, Bên bán được áp dụng Biểu giá chi phí tránh được cho cụm thủy điện bậc thang khi nhà máy thủy điện tiếp theo vận hành thương mại.

Chi tiết xem tại Thông tư 29/2019/TT-BCT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Gởi câu hỏi

309

Văn bản liên quan