Thời gian khóa học theo hình thức vừa làm vừa học

Thời gian khóa học theo hình thức vừa làm vừa học
Thanh Nhã

Đây là nội dung quan trọng được nêu tại Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH quy định đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học.

 

Theo đó, thời gian khóa học đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học được quy định như sau:

  • Theo niên chế: Tối đa không quá 2 lần so lần so với thời gian khóa đào tạo chính quy cùng ngành, nghề, trình độ đào tạo.

  • Theo mô-đun hoặc tín chỉ: Là thời gian người học tích lũy đủ số lượng mô-đun hoặc tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo cùng ngành, nghề, trình độ đào tạo.

Bên cạnh đó, thời gian tổ chức giảng dạy cũng được quy định có thể linh hoạt  theo nhu cầu người học nhưng phải đảm bảo được các yêu cầu về nội dung của chương trình đào tạo.

Xem chi tiết Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 12/02/2018.

Gởi câu hỏi

257

Văn bản liên quan