Tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

Tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
Nguyễn Trinh

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 03/2019/QĐ-TTg ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

 

Theo đó, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 là thôn đạt một trong 03 tiêu chí sau:

  • Thôn của xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới;

  • Thôn có tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và khu vực ĐBSCL từ 30%) đến 65% theo chuẩn nghèo tiệp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 và đạt tối thiểu 02 trong 03 điều kiện tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định 03/2019/QĐ-TTg;

  • Thôn có tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và khu vực ĐBSCL dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều và đạt tối thiểu 01 trong 03 điều kiện tại Khoản 3 Điều 3 Quyết định 03/2019/QĐ-TTg.

Xem các nội dung chi tiết tại Quyết định 03/2019/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2019.

Gởi câu hỏi

278

Văn bản liên quan