Tin vui: Chính thức tăng lương tối thiểu vùng cho NLĐ từ năm 2020

Tin vui: Chính thức tăng lương tối thiểu vùng cho NLĐ từ năm 2020
Bích Hoa

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp tăng lên như sau:

  • Địa bàn thuộc vùng I: Tăng từ 4.180.000 đồng/tháng lên 4.420.000 đồng/tháng.

  • Địa bàn thuộc vùng II: Tăng từ 3.710.000 đồng/tháng lên 3.920.000 đồng/tháng.

  • Địa bàn thuộc vùng III: Tăng từ 3.250.000 đồng/tháng lên 3.430.000 đồng/tháng.

  • Địa bàn thuộc vùng IV: Tăng từ 2.920.000 đồng/tháng lên 3.070.000 đồng/tháng.

Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, II, III và IV quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Như vậy, từ ngày 01/01/2020 mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng được tăng lên đáng kể (từ 150.000 đồng/tháng lên 240.000 đồng/tháng).

Xem thêm quy định khác tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2020 và thay thế cho Nghị định 157/2018/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

583

Văn bản liên quan