Nghị định 90/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 90/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Số hiệu: 90/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 15/11/2019 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

  • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Mức lương tối thiểu vùng
  • Điều 4. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn
  • Điều 5. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thực hiện
  • PHỤ LỤC DANH MỤC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2020
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 90/2019/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 90/2019/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 90/2019/NĐ-CP

Đang cập nhật