Trợ giúp viên pháp lý buộc phải tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng

Trợ giúp viên pháp lý buộc phải tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng
Anh Tú

Vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 12/2018/TT-BTP hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

 

Theo đó, tại Thông tư này đã quy định về nghĩa vụ phải tham gia tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng bắt buộc của Trợ giúp viên pháp lý, cụ thể như sau:

  • Thời gian tham gia tập huấn tối thiểu là 08 giờ/năm;

  • Các nội dung tập huấn bao gồm: Kiến thức pháp luật cần thiết cho việc thực hiện trợ giúp pháp lý; các kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý; quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý;

  • Trợ giúp viên pháp lý nếu thuộc các trường hợp sau thì không phải tham gia tập huấn trong năm gồm: Được cử đi học hoặc nghỉ ốm từ 06 tháng trở lên; được cử biệt phái đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác không có nhiệm vụ thực hiện trợ giúp pháp lý; nghỉ thai sản.

Xem chi tiết quy định này tại Thông tư 12/2018/TT-BTP có hiệu lưc từ ngày 12/10/2018.

Gởi câu hỏi

265

Văn bản liên quan