Từ 05/3/2019, thay đổi thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Từ 05/3/2019, thay đổi thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư
Lê Hải

Bộ Tư pháp vừa ký Quyết định 537/QĐ-BTP về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

 

Theo đó, hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư được thay đổi như sau:

Hồ sơ: Vẫn áp dụng các tài liệu được quy định tại Quyết định 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2016 nhưng bổ sung thêm:

Văn bản giải trình, cam kết về quá trình phấn đấu về việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc cuối cùng của người đó trước thời điểm đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc của công an xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú (đối với người thuộc trường hợp tại khoản 2 Điều 2a Nghị định 137/2018/NĐ-CP).

Về phí, lệ phí:

  • Lệ phí: 100.000 đồng/hồ sơ.
  • Phí: 800.000 đồng/hồ sơ

Chi tiết xem tại Quyết định 537/QĐ-BTP có hiệu lực từ 05/3/2019.

Gởi câu hỏi

2,100

Văn bản liên quan