Nghị định 137/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 137/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật luật sư Số hiệu: 137/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 08/10/2018 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật luật sư

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính ...
  • Điều 2. Bãi bỏ ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi ...
  • Điều 3. Hiệu lực thi hành
  • Điều 4. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 137/2018/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 137/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 137/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật