Yêu cầu đối với tổ chức ĐT theo hình thức từ xa, tự học có hướng dẫn

Yêu cầu đối với tổ chức ĐT theo hình thức từ xa, tự học có hướng dẫn
Lê Hải

Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn.

 

Theo đó, tổ chức đào tạo theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Người đứng đầu cơ sở đào tạo quyết định việc lựa chọn chương trình đào tạo và báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước;

  • Kiểm tra, xem xét và quyết định miễn giảm những môn học, mô-đun, tín chỉ, kết quả điểm đạt yêu cầu hoặc mô-đun, tín chỉ mà người học đã tích lũy trước khi vào học;

  • Kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng người học để quyết định nội dung chương trình đào tạo phù hợp;

  • Chỉ tổ chức giảng dạy những nội dung kiến thức, kỹ năng nghề mà người học chưa biết, chưa làm hoặc chưa biết kỹ, đầy đủ, chưa làm thành thạo;

  • Phải đảm bảo sự tương tác giữa người dạy và người học, người học và người học.

Xem chi tiết tại Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 08/02/2019.

Gởi câu hỏi

226

Văn bản liên quan