Yêu cầu về số lượng giảng viên đối với các ngành đào tạo ĐH

Ngày 06/9/2017, Bộ GDĐT ban hành Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học.

 

Theo đó, yêu cầu về số lượng giảng viên (GV) đối với các nhóm ngành đào tạo trình độ đại học được quy định như sau:

  • Nhóm ngành ngôn ngữ nước ngoài: ít nhất 6 GV có trình độ thạc sĩ trở lên. Trong đó có 1 tiến sĩ và 3 thạc sĩ hoặc 2 tiến sĩ và 1 thạc sĩ cùng ngành đăng ký đào tạo;
  • Nhóm ngành nghệ thuật: ít nhất 10 GV cơ hữu cùng ngành hoặc gần ngành. Trong đó có 1 tiến sĩ và 3 thạc sĩ cùng ngành đăng ký đào tạo;
  • Nhóm ngành sức khỏe: ít nhất 1 GV có văn bằng, luận văn, luận án phù hợp với môn học giảng dạy và đảm bảo số lượng GV là tiến sĩ trong từng ngành theo quy định;
  • Các nhóm ngành còn lại: ít nhất 10 GV có trình độ thạc sĩ trở lên. Trong đó có 1 tiến sĩ và 4 thạc sĩ hoặc 2 tiến sĩ và 2 thạc sĩ cùng ngành đăng ký đào tạo.

Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 23/10/2017.

Gởi câu hỏi

1,139

Văn bản liên quan