Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 22/2017/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga Ngày ban hành: 06/09/2017 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ ĐÌNH CHỈ TUYỂN ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Điều kiện mở ngành đào tạo
 • Điều 3. Thẩm quyền quyết định cho phép mở ngành đào tạo
 • Điều 4. Trình tự, thủ tục đăng ký mở ngành đào tạo
 • Điều 5. Thẩm định chương trình đào tạo
 • Điều 6. Xem xét và ra quyết định mở ngành đào tạo
 • Điều 7. Đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo
 • Điều 8. Thu hồi quyết định mở ngành đào tạo
 • Điều 9. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo, Hội đồng thẩm định và đơn vị có người được mời tham gia Hội đồng ...
 • Điều 10. Trách nhiệm của
 • Điều 11. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Điều 13. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT để xử lý: